Владимир Иванов

Адвокат

Счетоводител

Образование

Адвокат Владимир Иванов е докторант по „Защита на правата на човека" в Юридическия факултет на Софийския университет с научен ръководител проф. д-р Даниел Вълчев, както и магистър по Право - завършил е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски" с отлични оценки от държавните изпити по гражданскоправни науки, административноправни науки и наказателноправни науки и има специализация по Правораздаване. Адвокат Иванов е хоноруван асистент по Обща теория на правото в ЮФ на СУ.


През 2014 г. по програмата на Institute of International Education, New York учи Предприемачество в Babson College, Бостън, а част от практическото обучение e проведено в Ню Йорк и Сан Франциско. Babson College е университет №1 по Предприемачество в САЩ.


В момента адвокат Владимир Иванов продължава обучението си за придобиване на международна квалификация по CIMA в Chartered Institute of Management Accountants, Лондон. CIMA е насочена към придобиване на знания и умения за превръщане на финансовата информация в необходимата за вземане на адекватни бизнес решения от стратегическо значение за компанията.


Професионален опит

През годините адвокат Владимир Иванов е работил като юрист на свободна практика с богат опит в различни области на правото.

В допълнение към юридическия си опит той е заемал ръководни позиции като мениджмънт счетоводител, старши счетоводител, глобален финансов анализатор, финансов контрольор и бизнес анализатор в големи международни компании. Опитът му му е помогнал да придобие незаменими умения и знания в областта на търговското право, данъчното право, счетоводството и е създал възможност да има поглед от вътре към различни индустрии, както и да участва в сложни бизнес процеси. Като част от работата му се включват командировки и обучения в САЩ и Европа.


Доброволчество

Адвокат Владимир Иванов е член на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) и член на Контролния съвет (2020 - 2021), член на Управителния съвет на Сдружение „Студентска научна академия Ребус", което се занимава с развитието на практически знания на студенти от специалност „Право" и „Международни отношения" в България. Дълги години той е бил автор-доброволец към сайта www.pravatami.bg - най-голямата среда за декодирани закони, предоставяща правна информация на разбираем език.

През 2014 г. той е номиниран за наградата „Млад европеец на годината", присъждана съвместно от Европейската комисия и Фондация Шварцкопф, Германия.

Той е един от основателите на проекта „ПраВодач"; бил е член на Дружеството за ООН в България и част от екипа на Българските младежки делегати в ООН (2012-2013).


Езици: български, английски

ПОИСКАЙ КОНСУТЛАЦИЯ


Свържете се с нас