Деляна Бориславова


Деляна Бориславова е завършила с отличие Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специализации по Право, Международни отношения и Правораздаване. Била е част от екипа на една от най-реномираните кантори на частен съдебен изпълнител, стажант в държавни ведомства, сътрудник към периодични академични издания.


От 2018 година е докторант редовна форма на обучение в катедрата по Гражданскоправни науки към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по Търговско право със застрахователноправна тема на дисертационния труд.

Деляна Бориславова е щастен асистент по Търговско право към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Деляна Бориславова е стипендиант на програмата „Fulbright Bulgaria”. Била е и специализант в Токийския университет - University of Tokyo, Department of Global Health Policy.


Председател е на Управителен съвет на Сдружение „Студентска научна академия Ребус“, което се занимава с развитие на практическите познания на студентите в специалност „Право“ и „Международни отношения“ в България.


Езици: български, английски, немски

ПОИСКАЙ КОНСУТЛАЦИЯ


Свържете се с нас