Екипът


Асистент по Търговско право и търговски сделки в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски"

Докторант по Гражданско и търговско право към ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски"

+359 895 443 792

Адвокат

Счетоводител

Хоноруван асистент по Обща теория на правото в ЮФ на СУ

Докторант по Защита правата на човека към ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски"

Когато ни изпращате съобщение чрез контактната форма или по електронната поща и се очаква да получите отговор от нас, моля проверявате СПАМ папката на Вашия имейл, защото има вероятност нашият отговор грешно да е попаднал там.

If you send a message to us via our Contact form or via email and you expect an answer from us, please check your email’s SPAM folder, because it is very likely our answer to be there.

ПОИСКАЙ КОНСУТЛАЦИЯ


Свържете се с нас