Помощ-за-работници-и-служители-в-неплатен-отпуск

Помощ за работници и служители в неплатен отпуск

Помощ за работници и служители в неплатен отпуск

Схемата за помощ за работници и служители в неплатен отпуск по проект „ Запази ме“, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU, стартира в понеделник, 30 ноември 2020. Целта на този проект е запазването на заетостта на служители в предприятия, които са преустановили дейност  в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде осигурена е в размер на 50 мил. лева.

Помощ за работници и служители в неплатен отпуск е в размер на 24 лева на ден за всеки работник/служител.

От нея могат да се възползват работещи, които се осигуряват на пълен работен ден както и тези, които са работещи на непълен, но тяхната компенсация ще се изчислява пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

Лица от кои икономически дейности могат да получават компенсации и за какъв период?

Възможност за подпомагане имат всички търговски обекти в случай, че търговският обект се намира на територията на търговски център, с изключение на магазини за хранителни стоки, дрогериите, оптики и зоомагазините.

Компенсации ще може да получи и персоналът на детски градини и ясли, кина, както и всички нощни заведения предвидени за развлечение на закрито.

Право на такава подкрепа ще имат и заетите в икономическите дейности, свързани  с културна дейност, както и всички дейности свързани с поддържането на добро физическо състояние.

Туристическата и ресторантьорската дейност също ще има възможност да се възползват от предоставената подкрепа.

Като кодовете на конкретните икономически дейности, които могат да се възползват от финансовата помощ са както следва:

56.3- дейности на питейни заведения;

85.5- други образователни дейности;

79- туристическа агентска и оперативна дейност, свързани с пътуване и резервации;

47- търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети, с изключение на:

47.11- търговия на дребно в неспециализирани магазини;

47.2-  търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;

47.73-  търговия с лекарства и други фармацевтични стоки;

47.74- търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;

47.75-  търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности;

47.76- търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храна за тях;

47.78- търговия на дребно с други нехранителни стоки, неквалифицирана другаде (дейности на оптики);

49.39- Други пътнически сухопътни транспорти, неквалифицирани другаде;

56- Ресторантьорство;

59.14- Прожектиране на филми;  

82.30- Организиране на конгреси и търговски изложения;

85.10- Предучилищно обучение (частен сектор);

88.91 Дневна грижа за малки деца (частен сектор);

90.01- Изпълнително изкуство ( с изключение на театрите);

90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителното изкуство;

90.04- Експлоатация на зали за представления;

91.02- Дейност на музеи;

93- Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих;

96.04- Поддържане на добро физическо състояние;

Лицата, които са родители и  получават месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към Агенция за социално подпомагане не могат да се възползват от определената компенсация.

Тази помощ е предвидена за не повече от 60 дни, в които е ползван неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения.

Също така работодателите са длъжни да запазят заетостта на работниците и служителите, за период, който е равен на този, през който са изплащани компенсации.

Как мога да кандидатствам?

Кандидатстването за помощ за работници и служители в неплатен отпуск се извършва чрез подаване на документите в дирекции „Бюро по труда”.

Заявлението и приложенията към проекта се подават в дирекции „Бюро по труда” от работодателите по следните начини:

До 2 работни дни след вземане на решение, Агенцията по заетостта ще публикува на интернет страницата си информация за работодателите и служители, които са одобрени или неодобрени за изплащане на средства.

Компенсациите ще се изплащат до 5 работни дни след одобрението на подаденото заявление.

Ако желаете да кандидатствате за безвъзмездната финансова помощ може да се обърнете към нашия екип за повече информация относно условията. Ние може да съдействаме с изготвянето и подаването на необходимата документация.

За контакти:

tel.: 0886700373

email: office@bi-lawfirm.com

Автор на статията е Стефани Бекярова, адвокатски сътрудник.

Стефани изучава право в УНСС, също така е завършила икономика на човешките ресурси отново в УНСС. Има интерес в търговското и гражданското право. Притежава опит в сферата на човешките ресурси и по-конкретно обучение и подбор на персонал.

Снимка: Bulgaria on Air.