регистрация-на-фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма – как се случва?

Един от ключовите и най-важни въпроси при стартирането на нов бизнес е избора на типа дружество, което ще е най-подходящо за реализиране на избраната икономическа дейност.

Всяка структура има своите предимства и недостатъци. Но най-важната особеност, с която трябва да се съобразите e начина на данъчно облагане и отговорността за задължения.

Най-популярните варианти са: едноличен търговец (=ЕТ) и дружество с ограничена отговорност – ЕООД или ООД.

ДДС регистрация заедно с регистрация на фирма? Виж ТУК.

Едноличният търговец. Предимства и недостатъци.

Едноличният търговец се регистрира като такъв в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Предимства:

 • За откриването на ЕТ не е необходим капитал, но това предимство до някъде се обезсмисля, защото от края на 2009 година ЕООД или ООД може да се с 2 лева начален капитал.
 • Държавните такси и таксите за услугата са по-ниски в сравнение с тези при регистрация на ЕООД или ООД, но разликата не е значителна.
 • Процедурата по заличаване на ЕТ е по-лесна и бърза.
 • При много от търговските дейности (фризьорски услуги, козметични услуги, авторемонтни услуги и др.), когато се извършват от ЕТ, се плаща патентен данък, чийто размер се определя от конкретната община, в която се развива дейността. В много от случаите патентният данък може да е много изгоден – например при ниски разходи и по-висок оборот, който обаче не надвишава 50 000 лв. (ако надвишава тази сума, то търговецът трябва да се облага по общия ред). Този вариант на облагане например може да е подходящ за фирма, работещи в сферата на услугите, с един обект и една патентна дейност.

Недостатъци:

 • Търговецът отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на фирмата.
 • С годишната си данъчна декларация ЕТ изравнява и довнася осигурителни вноски спрямо авансово удържаните осигурителни вноски през годината.
 • Облагане с патентен данък в повечето случаи е по-неизгодно, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на ЕООД и ООД.
 • Ако ЕТ не извършва дейност, която се облага с патентен данък, то то се облага по общия ред на ЗДДФЛ и плаща 15% данък за реализираната печалба, който е повече от 10% данък върху печалбата при ЕООД и ООД.

ЕООД И ООД. Предимства и недостатъци.

Предимства:

 • ООД, респективно ЕООД, е капиталово дружество, което значи, че съдружниците, респективно едноличният собственик, отговарят за задълженията на дружеството до размера своя дял, или до размера на капитала, а не отговарят с личното си имущество.
 • Минималният изискуем капитал  е в размер на 2 лв., което значи, че не са ви необходими много налични средства;
 • Може да се регистрира от едно лице или от няколко като във всеки един момент може да се увеличи капитала на дружеството или да се продадат дялове като по този начин се привличат още съдружници. Така при бизнес с по-голям размер на първоначалните инвестиции или при търсене на още капитали за развитие това може да се окаже предимство.
 • Какъвто и вид търговска дейност да извършвате, когато е с фирма под формата на ЕООД и ООД, плащате 10% плосък данък върху печалбата.

Недостатъци:

 • ЕООД и ООД се заличават с ликвидация, като процедурата трае отнема повече от 6 месеца;

Каква е разликата между ЕООД и ООД?

Разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората, притежаващи част от капитала. При ЕООД собствеността на капитала е еднолична – един човек е вносител на капитала. Може да едно физическо или юридическо лице, което може да е българско, но може и да е чуждестранно юридическо лице или чужденец – физическо лице. За регистрация на ООД учредителите трябва да са поне двама, но няма изискване да имат равни капиталови вложения.

Регистрация на фирма – необходими документи

Документите които се изискват при регистрация на фирма са различни в зависимост от това дали е ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД и т.н.

При регистрацията на ЕООД и ООД необходимите документи са сравнително повече в сравение с ЕТ като има изискване за внасянето на учредителен капитал в набирателна сметка. Документите трябва да имат определеното от закона съдържание и форма. При ООД дружественият договор урежда отношенията между съдружниците, поради което съответните уговорки между съдружниците трябва да бъдат регламентирани в него.

ДДС регистрация едновременно с регистрация на фирма

Често получаваме запитвания кога е необходима ДДС регистрация. Съветът ни е, когато стартирате свой бизнес, да бъде извършен анализ дали дейността, която ще развивате, попада в хипотезите, при които се изисква задължителна регистрация, включително към момента на започването й, както и в обозримото бъдеще – след като бъде направена прогноза кога се очаква да бъдат достигнати предвидените прагове за този вид дейност.

Ние препоръчваме, когато един такъв анализ покаже необходимост от ДДС регистрация (без значение дали необходимост към момента или в обозримото бъдеще), то такава да бъде извършена едновременно с учредяването на Вашето търговско дружество т.е едновременно с „регистрирането на фирмата“. Това би Ви спестило средства и време и би гарантирало сигурност за Вашия бизнес.

Повече за ДДС регистрацията може да прочетете ТУК.

Предимствата да ползвате адвокат при регистрация на фирма

 • Документите ще бъдат изготвени от професионалист, което ще гарантира тяхното високо качество и съобразяването им с изискванията на закона, което би гарантирало, че фирмата ще бъде вписана в Търговския регистър.
 • Адвокатът извършва регистрацията по електронен път със свой квалифициран електронен подпис (=КЕП) въз основа на изрично пълномощно, което не трябва да е нотариално заверено, поради което таксата за регистрация към Агенция по вписванията е двойно по-ниска 55 лв. при регистрация на ЕООД/ООД по електронен път в сравнение с такса от 110 лева, когато документите се подават на гише в Агенцията.
 • Спестява време, излишни нерви и притеснения.

В нашата дейност сме имплементирали процес по онлайн регистрация на фирма, който позволява подготовка и подаване на документите да се случи от разстояние, което го прави удобно за нашите клиенти като пести тяхното време.

Това дава възможност да регистрирате фирма ползвайки нашите услуги без значение от това, къде в България се намирате – дали в София или в друг град.

Ако желаете да направите регистрация на фирма ползвайки нашите услуги може да се свържете с нас чрез дадените по-долу данни за контакт. Освен регистрация на фирма ние извършваме и фирмени промени като промяна на име, смяна на седалище и адрес на управление, смяна на управител, промяна в предмета на дейност, продажба на дружествени дялове, ликвидация и други.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

Автор на статията е Стефани Бекярова, адвокатски сътрудник.

Стефани изучава право в УНСС, също така е завършила икономика на човешките ресурси отново в УНСС. Има интерес в търговското и гражданското право. Притежава опит в сферата на човешките ресурси и по-конкретно обучение и подбор на персонал.

*DISCLAIMER: Регистрация на фирма е жаргонен термин, който се е наложил в разговорния език. Когато говорим за ЕТ правилният термин е регистрация на ЕТ, но когато говорим за ЕООД и ООД трябва да използваме изразът учредяване на търговско дружество.