смяна-на-име

Смяна на име на фирма и адрес на фирма

Смяна на име на фирма

Наименованието на едно търговско дружество е индивидуализиращият белег  на търговеца. То е от изключително значение за разпознаването му на пазара. До смяна на име на фирма може да се стигне, ако смятате, че сегашното име вече не подхожда на търговската ви дейност или не е достатъчно разпознаваемо.

Смяна на име на фирма – каква е процедурата?

Смяна на име на фирма, или по-прецизно е да кажем смяна на наименованието на едно търговско дружество, е част от правомощията на едноличния собственик на капитала при ЕООД или на общото събрание на съдружниците в ООД.

В случая на ООД, съдружниците трябва да гласуват промяната на общо събрание с обикновено мнозинство.

И в двата случая е необходимо решението да бъде вписано в протокол, които в последствие заедно с новия дружествен договор или учредителен акт се подават за вписване в Търговския регистър. В новия дружествен договор или акт се отразява новото име на фирмата.

Адвокатът изготвя всички необходими документи, съдейства при избора на ново свободно име за фирмата и извършва вписванията в Търговския регистър. Също така при  ползване на услугите му можете да се възползвате от подаването на  документите онлайн (с електронен подпис) и така таксата за Агенция по вписванията ще e двойно по-ниска.  

Правила при смяна на име на фирма

Въпреки че процедурата за избор на свободно има  на пръв поглед изглежда лесна, създава известни затруднения.

Името трябва да е свободно. В България не се допуска съществуването на две фирми с едно и също име. Проверката в търговския регистър се извършва трудно заради различните вариации на сходни имена.

Наличието на празни места, точки и подобни знаци не се приема за разлика според длъжностите лица по регистрация в Търговския регистър. Ако се установи сходство с наименованието на друга фирма длъжностното лице по регистрацията ще постанови отказ на желаната от вас промяна.

Името да съдържа единствено цифри, букви от българската азбука и позволени знаци (точка и тире) и не  не трябва да въвежда в заблуждение потребителите относно дейността на търговеца.

Може да изберете и как искате името да се изписва с латинската азбука.

Смяна на адрес на фирма

Адресът е от изключително важно значение с оглед на комуникацията, защото на този адрес ще ви търсят, както от държавните органи, включително от съда, така и вашите кредитори.

В съдебното производство е възможно призовка на търговец да биде връчена дори и да няма никой на адрес, чрез така нареченото залепване, и  тя пак да се счита за връчена, а вие за уведомен.

В една такава хипотеза може да се развие законен съдебен процес без вие изобщо да разберете, така че е важно адресът да е актуален.

При промяна на обстоятелствата може да заявите промяна на адреса в Търговския регистър.

Смяна на адрес на фирма – процедура?

Смяната на адреса на едно търговско дружество е от прерогатива на едноличния собственик на капитала при ЕООД или на общото събрание на съдружниците в ООД.

При ЕООД решението се взима от едноличния собственик на дружеството. В случая на ООД, съдружниците трябва да гласуват промяната на общо събрание с обикновено мнозинство. И в двата случая е необходимо решението да се опише в протокол и да се посочи датата.

Адресът на управление винаги се отбелязва в на учредителния акт на ЕООД или на дружествения договор на ООД  следователно и там трябва да се актуализира.

Има два начина за вписване на промяната в Търговския регистър – на място в Агенция по вписванията или по електронен път с електронен подпис.

Подаването на документите по електронен път е за предпочитане, защото таксата е двойно по-ника и се спестява посещение на място в агенцията. Адвокат може да изготви всички необходими документи за смяна на адрес на фирма и да ги заяви за вписване със своя електронен подпис на базата на адвокатско пълномощно, което не трябва да е нотариално заверено.

За да се осъществи промяната, е необходимо да бъде подадено заявление до Агенция по вписванията за вписване на промяната заедно с приложените документи като протокол от общото събрание или решение на едноличния собственик на капитала и актуален дружествен договор или учредителен акт.

Ако искаш да регистрираш фирма може да прочетеш повече ТУК.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

Автор на статията е Стефани Бекярова, адвокатски сътрудник.

Стефани изучава право в УНСС, също така е завършила икономика на човешките ресурси отново в УНСС. Има интерес в търговското и гражданското право. Притежава опит в сферата на човешките ресурси и по-конкретно обучение и подбор на персонал.