търговска-марка

Регистрация на търговска марка на половин цена

Регистрация на търговска марка на половин цена

Скъпи клиенти, в момента може да се възползвате от възможността за регистрация на търговска марка на половин цена, а именно 50% по-ниска такса за регистрация. Възможността важи, както за регистрация на българска търговска марка в Патентното ведомство на Република България, така и за регистрация на европейска търговска марка (търговска марка на ЕС).

Тази възможност е благодарение на програмата Ideas Powered for Business SME Fund, която е схема за отпускане на безвъзмездни средства с бюджет от 20 милиона евро и е създаден с цел да подпомага достъпа на малките и средните предприятия (МСП) в Европа до правото на интелектуална собственост.

Чрез програмата се предоставя финансово подпомагане под формата на възстановяване на 50% от таксите за заявка за регистрацията на търговска марка или промишлен дизайн.


Първата стъпка се състои от кандидатстване за одобрение за възстановяване на 50% от таксата за регистрация, като след получаването на одобрението в срок от 1 месец следва да се подава самото заявление за регистрация на марката и отново в срок от 1 месец от подаването на заявлението за регистрация, 50% от заплатената такса бива възстановена.

Колко по-евтино ще ми бъде?

В момента таксата за регистрация на национална търговска марка е в размер на 520 лв. и включва заявяване на до три класа стоки и услуги. При получаване на възстановяване на средствата, Вие ще може да я регистрирате срещу такса в размер на 260 лв.

Таксата за регистрация на европейска търговска марка (марка на ЕС) е в размер на 850 евро и включва до 1 клас стоки и услуги, а след възстановяване на 50% таксата разходът ви би станал 450 евро.

Процедура

  1. Подаване на заявление за участие в програмата за финансиране;
  2. След получаване на одобрението (решение за отпускане на средства), се подава заявка и се заплаща таксата (в пълен размер) за регистрация на марка/ дизайн до 30 дни от получаване на решението за отпускане на средствата;
  3. След извършване на плащането се подава заявление за възстановяване на разходите. В рамките на около месец се извършва възстановяването на 50% от таксите.

Нашата услуга

Нашата услуга включва кандидатстването за одобрение за финансиране, изготвяне на необходимите документи и кандидатстване за регистрация на търговската марка или промишления дизайн, както и осъществяването на процедурата по възстановяване на 50% от заплатената такса.

Повече информация относно регистрацията на търговска марка може да прочетете в нашата статия: Как да защитя своя бранд?

Ако се интересувате от европейска търговска марка (марка на ЕС) може да прочете повече информация в специалната ни статия на английски език: How to register trademark in the European Union?