Основни принципи


ОТГОВОРНОСТ

Кантората ни е фокусирана върху това да задоволи изискванията на нашите клиенти за правно обслужване, което да има ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ за тях. Ние се придържаме към избрания ПЛАН за действие и стриктно спазваме поетите СРОКОВЕ, а при възникване на непредвидени обстоятелства, те биват обсъждани с нашите клиенти с цел пълна прозрачност в отношенията ни като във всеки един момент ние сме на разположение да отговорим на възникнали въпроси и да предоставим допълнителни РАЗЯСНЕНИЯ.

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ ВСЕКИ КЛИЕНТ

Възприемаме всеки казус ЛИЧНО и предоставяме ИНДИВИДУАЛЕН план за действие съобразен с целите Ви, опитвайки се същевременно да бъдем максимално ефективни. Стараем се да елиминираме правния риск във вашите лични или БИЗНЕС отношения затова предлагаме стратегически решения, които да гарантират вашата правна СИГУРНОСТ в дългосрочен план. Работим с голям кръг професионалисти в различни сфери – регистрирани одитори, счетоводители, бизнес консултанти, нотариални кантори, частни съдебни изпълнители, специалисти в сферата на обществените поръчки, концесиите и банковото дело.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЛОЯЛНОСТ

.Самата същност на нашата работа е да ПОМАГАМЕ на нашите клиенти, и да ЗАЩИТАВАМЕ интересите им. Лоялност означава, че полагаме максимални усилия, за да го постигнем. Съгласно разпоредбата на чл. 45 от Закона за адвокатурата адвокатът е длъжен да пази ТАЙНАТА на своя клиент без ограничение във времето. В същото време имаме изграден вътрешен ЕТИЧЕН кодекс, който прилагаме в нашата работа.

ЛЕСНА КОМУНИКАЦИЯ И МАКСИМАЛНО УДОБСТВО

Използваме всички съвременни методи за комуникация. Дори да не сте базирани в София или в България, не се колебайте да се свържете с нас, защото ние работим и ДИСТАНЦИОННО. Стараем се да намалим ненужния документооборот и да не Ви караме да полагате повече от необходимите усилия, защото това може да доведе до загуба на време, а ние прекрасно осъзнаваме колко ценно е времето. Ценим комуникацията и осъзнаваме, че тя е от първостепенно значение за успеха на нашата работа. ОТЗИВЧИВОСТ, честност, уважителност и БЪРЗИ и навременни отговори са нашите основни принципи при комуникирането с клиенти, но също така и в нашата вътрешна комуникация.

ИНОВАЦИИ

Непрекъснато ПРЕДИЗВИКВАМЕ себе си с цел да растем и да се усъвършенстваме. Отворени сме към идеи и обратна връзка, които биха подобрили работния процес и услугите, които предлагаме. Това е нашата КУЛТУРА. Екипът ни е с разнообразен опит, което ни позволява по-лесно да разберем нуждите на клиента и да влезнем в неговите обувки. Стремим се към това да създадем адвокатска кантора от нов тип с ЕФЕКТИВНИ процеси на работа, инкорпорирайки максимално удобствата, които предлагат технологиите. Процесите, които използваме в работата, са ПРОЗРАЧНИ и открити за клиента. Истинската иновативност се корени в разбиране на конкретната потребност на всеки клиент.

ПОИСКАЙ КОНСУТЛАЦИЯ


Свържете се с нас

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: