покупка-на-имот

Проверка на имот преди покупка

Проверка на имот

В момента имотите са едни от най-ценните активи, които обикновено с течение на времето повишават стойността си и пазят парите ни от кризи като например висока инфлация. Това обаче е валидно само при нормален развой на събитията. За съжаление е възможно да се появят много проблеми при покупка на имот, които от актив да превърнат имота в бреме. С оглед на високите цени на имотите в момента това може да доведе до сериозни проблеми, ако платим висока сума за имот, който не може да ползваме или да продадем. Затова е важно преди да се пристъпи към така важното решение за закупуване на имот да се възползвате от услугата проверка на имот, за да може да сключите сделката спокойно и с увереност.

Защо да проверя имота при покупка?

При закупуване на имот е възможно много неща да се объркат, дори когато купуваме имота с финансиране от ипотечен кредит, отпуснат от банка. Не бива да забравяме, че банките изкарват своите приходи чрез кредитиране и за тях е налице полза да бъде отпуснат кредит, а когато извършват проверки, то те следят дали интереса на самата банка е защитен, а не следят дали интереса на купувача е защитен.

Подобна е и ситуацията с брокерите. Те се намират в конфликт на интереси с купувачите, защото от реализирането на сделката зависи тяхната комисионна. Ако няма сделка, то няма и комисионна. Дори имотът да има проблеми, то те биха искали да бъде продаден, за да е налице сделка, респ. да се плати комисион.

Важно е да използвате услугата за проверка на имот, защото е възможно да купите имот, който е обременен с вещни тежести като възбрани. В този случай вашата продажба няма да бъде противопоставима, т.е. ще бъде относително недействителна, спрямо лицето, наложило възбраната. На практика това означава, че макар и да сте платили сумата имотът няма да е ваша собственост.

Върху имота може да са учредени ипотеки, които при продажба не се заличават, а продължават да тежат върху имота. В този случай ипотекарния кредит може да се удовлетвори от цената на имота като го изнесе на публична продан.

Върху имота може да бъде и наложено ограничено вещно право като право на ползване. В този случай може да се окаже, че родителят, детето или бабата и дядото на продавача имат учредено право на ползване докато са живи. При една такава хипотеза вие ще бъдете собственик на имота, но няма да може да го ползвате докато ползвателят е жив.

Може да са налице и вписани договори за наем, с които да трябва да се съобразите. Ако имотът е придобит на основание констативен нотариален акт, това го прави рисков актив и съществува риск от съдебно отстраняване. Следва внимателно да се провери веригата на собствеността, за да се потвърди, че лицето, което се представя за собственик е наистина такъв без значение, че предоставя документ за собственост, което много често успокоява купувачите.

Възможно е имотът да е предмет на правни спорове, ако са налице вписани искови молби. В този случай дори да закупите имота, то вашата сделка е непротивопоставима спрямо лицето, което е вписало исковата молба.

Закупуването на имоти от фирми крие други рискове свързани с данъчни задължения на фирмата или евентуални рискове от фалит. При купуване на имот „на зелено“ е възможно той никога да не получи акт 16 (Удостоверение за въвеждане в експлоатация и разрешение за ползване).

Ако купувате парцел с желание да построите мечтания дом, то е много важно да се провери дали е възможно да се строи в този парцел и ако да, то при какви условия.

Това са само част от проблемите и предизвикателствата, които може да се появяват, ако купите проблемен имот.

Какво включва услугата проверка на имот?

Като част от нашата услуга Проверка на имот ние извършваме съответните проверки в Кадастър, Имотен регистър, съответната община и други държавни органи, когато има необходимост от това.

Услугата е индивидуализирана и зависи от вида на имота и самата сделка, но обикновено включва следното:

  • Проверка на веригата на собственост – дали лицето, което твърди, че е собственик е наистина такъв (особено проблемно при наследствени имоти или такива с няколко съсобственици, както и такива придобити с констативен нотариален акт);
  • Проверка за вещни тежести – ипотеки и възбрани;
  • Проверка за ограничени вещни права – право на ползване, сервитутно право, право на строеж;
  • Проверка за правни спорове с предмет имота;
  • Проверка на собственика, ако продавач е фирма (юридическо лице);
  • Проверка дали в имота е възможно да се строи и при какви условия, ако говорим за земя.

Допълнително може да изготвим предварителния договор или да го прегледаме и редактираме, ако продавачът или брокерът са предоставили предварителен договор.

Възможно е да съдействаме и със снабдяване на документи за сделката, както и с участие в нотариалното изповядване на покупката пред нотариус.

Повече информация за какво да внимавате при покупка на имот може да прочетете в нашата статия тук.

Пишете ни или ни се обадете, за да предоставим нашата оферта.

За контакти:

tel.: 0895443792

email: office@bi-lawfirm.com