електронна-търговия

Електронна търговия – важни стъпки за успешен старт на бизнеса

Електронна търговия. Онлайн магазин. Продавам стоки и услуги в интернет – какво трябва да знам? Наръчник за правилно стартиране на бизнес в интернет.

С напредването на технологиите и забързания начин на живот все повече хора се възползват от възможността да пазаруват онлайн, а пък търговците да прегладат стоките и услугите си чрез електронна търговия.

През последното десетилетие се отчита постоянен растеж в електронната търговия, както в Европейския съюз, така и конкретно в България. Това пък от своя страна създава много нови онлайн търговци, някои от които с физически магазини и с желание да разширят полето си на работа, а други – съвсем начинаещи в  търговията.

Интернет предоставя възможността да предлагаш стоките и услугите на неограничен кръг от хора и да ги рекламираш в социални мрежи като Facebook, Instagram и други. Клиентите получават по-лесен достъп до всичко, което се предлага и не са възпрепятствани от работно време на магазина. Това са само част от предимствата при електронна търговия.

Но както всяко нещо, което ни носи приходи, електронната търговия също се регулира от държавата и трябва да отговаря на определени изисквания, за да бъде в унисон със закона.

Електронна търговия чрез физическо лице или фирма?

На първо място, много хора си задават въпроса дали трябва да създадат фирма, за да продават стоки онлайн, или могат да го правят и като физически лица.

Тук се крие риск за предприемачите, които извършват търговска дейност като физически лица чрез платформи – Amazon, Ebay, Etsy, Olx и други. Основният риск е свързан с възникването на качеството търговец без лицето изобщо да разбере. Според Търговския закон, търговци не са само лицата, които изрично са се регистрирали като такива в Търговския регистър, но и тези, които по занятие упражняват определена търговска дейност – продажба на стоки например.

Затова ако едно физическо лице продава единични бройки различна стока или стока втора употреба, в сайтове за частни обяви, това не се характеризира като търговска дейност по занятие и не е необходимо да се регистрира като лице, упражняващо търговска дейност, но ако ще се продават нови стоки, стоки в голямо количество, ако се дава гаранция за стоката и т.н. може да се приеме, че се извършват търговски сделки, прикрити с частни обяви от физически лица.

Това би било неблагоприятно за физическото лице, което търгува онлайн – може да му бъде наложена санкция, а доходът от продажби трябва да се декларира и обложи по реда на ЗДДФЛ.

Затова при идеята за онлайн магазин е добре предприемачът да регистрира своя фирма (ЕООД или ООД), при която данъчното му третиране да бъде по-благоприятно.

Нашият екип може да регистрира Вашата фирма – ЕООД или ООД.

Създаване на онлайн магазин

С оглед извършване на съответните продажби търговецът може да използва и различни платформи (т.нар. marketplace) като Amazon, Ebay, Etsy, Olx и други, но може да осъществява и търговията чрез собствен уебсайт. Не е изключена възможност за комбиниране на различните варианти.

При създаването на собствен сайт е много важно да помислим над име на домейна – разбирайте как да се казва сайта. То не трябва да е близко или сходно с имената на вече регистрирани марки, защото това е нарушение (нарича се „cybersquating”) и е наказуемо от закона.

Освен името, обект на авторско право е и дизайнът на уебсайта, така че това е още нещо, за което да се внимава при изработката.

Счетоводство и данъци при електронна търговия

Макар да извършват дейността си виртуално, онлайн търговците дължат данъци и трябва да отчитат продажбите си.

С оглед начина, по който ще се получават сумите от клиентите трябва да се анализира необходимостта от касов апарат и издаването на фискални бонове. Трябва да се избере и начинът на доставка на стоките. Много удобен вариант е използването на куриерски услуги, които предлагат наложен платеж с пощенски паричен превод, който изключва необходимостта от касов апарат, но не винаги е практичен, ако продаваме в чужбина или продаваме чрез други marketplace платформи.

Издаването на данъчна фактура е задължение за всички данъчно задължени лица, но не е задължително нейното издаване, когато операцията е документирана с фискална касова бележка и получател по нея е физическо лице, а не друг търговец.

Освен общата информация за онлайн магазина, търговецът трябва да съхранява данни и за дейността му, включително всички сделки, в срок от 5 години, и да има готовност да предостави тази информация на НАП при поискване.

Друго важно за търговците е, че трябва да подадат до НАП приложение за електронния си магазин – формуляр, който се попълва в портала за електронни услуги на НАП, т.е. да регистрират електронния си магазин в НАП.

Има редица особености свързани с ДДС отчетността в зависимост от това дали се предлагат стоки или услуги, дали получателите се намират в България, в Европейския съюз или извън него, както и откъде стоката се товари и къде се съхранява, къде е доставката и т.н.

Нашият екип предлага и счетоводно обслужване.

Общи условия на онлайн магазин

Може би едно от най важните неща при онлайн търговията са така наречените Общи условия.

Това са условията, при които онлайн предприемача осъществява електронна търговия и те трябва да бъдат ясно написани в отделен документ (Общи условия, Условия за ползване и др.).

Търговецът трябва да предостави на крайния потребител определен набор от информация преди и по време на реализирането на покупки от онлайн магазина. Тази информация включва наименованието и адреса на едноличния търговец или дружеството, които оперират онлайн магазина, данните за кореспонденция, телефонът и адресът на електронната поща (ако има). Освен това, търговецът трябва да предостави информация за основните характеристики на всички стоки и техните крайни цени с включени всички данъци, такси и допълнителни разходи – за транспорт и доставка например.

Продажните цени на стоките трябва да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение.

Също така в Общите условия влизат начина на плащане, доставка и изпълнение на договора; правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана; периодът, за който се отнася конкретната оферта или цената остава в сила; минималната продължителност на договора (при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги) и др. За да имат правна сила, онлайн договорите за покупка трябва да отговарят на законовите изисквания за сключване на всеки един договор – трябва да съдържат предложение за сключване на договор направено от едно лице  до друго и приемане  на предложението, за да се постигне съгласие.

Различното при онлайн договорите e това, че страните не са в непосредствен контакт помежду си. Договорът се смята сключен, когато бъде потвърдено получаването на електронното приемане от предложителя. В Закона за защита на потребителите са регулирани дистанционните продажби като е дадена възможност всеки потребител да върне стоката в 14-дневен срок, без да посочват причина за това, без да дължат обезщетение и без да плащат каквито и да е разходи за това.

Важно е да се има предвид, че Комисията за защита на потребителите счита за неравноправни клаузите, изключващи от това право потребителите, които трябва да представят стоката в оригинална опаковка с ненарушена цялост. При отварянето онлайн магазин следва да предостави информация на потребителите относно това тяхно право.

Неспазването на изискването за предоставяне на информация в сайта на търговеца има за последица налагане на имуществени санкции.

Общите условия също уреждат правата и задълженията на страните, както и обемът на отговорност на продавача.

Политика за поверителност на личните данни

Друг основен елемент свързан с онлайн търговията е Политиката за поверителност на личните данни.

Защитата на последните е от първостепенно значение за потребителите.

Много е важно в Политиката за поверителност, освен всичко посочено по-горе, да бъде посочено също с каква цел ще бъдат обработвани личните данни на потребителите, ще бъдат ли предоставяни на трети лица (куриери например), къде и как ще бъдат съхранявани и т.н.

Търговецът трябва да прилага адекватни мерки за запазване поверителността на данните на потребителите.

Търговска марка

Едно от нещата, които не са задължителни, но биха повлияли добре на развитието на бизнеса е регистрирането на търговска марка.

Търговската марка е знак, който ще отличава вашите стоки от тези на другите търговци. Този знак може да се състои от букви, цифри, цветове и комбинация от цветове, рисунки и различни форми.

Ще имате абсолютно право над този знак, тоест, освен че ще използвате марката като означение върху стоките си, ще можете да забраните на други лица да я използват в своята дейност, а ако го направят ще ви дължат обезщетение.

При електронна търговия Вие може да желаете да наложите определен бранд на пазара, ако стоките са собствено производство като защитата на този бранд ще дойде чрез регистрирането му като търговска марка.

Оказва се, че стартирането на онлайн търговия не е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед.

Непознаването на изискванията, които търговецът трябва да покрие, би довело до проблеми със закона и неблагоприятни последици, затова е по-добре да се посъветвате с адвокат., който има познания в областта на електронната търговия и нейното данъчно третиране.

Ако искате да откриете свой онлайн магазин и се нуждаете от помощ, за да покриете законовите условия за това, можете да се обърнете към нашия екип за съдействие.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

Автор на статията е Красимир Христов, студент по Право.