Консултантски услуги във връзка с имплементирането и прилагането на GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679

Консултантски услуги във връзка с имплементирането и прилагането на GDPR Защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679

Нашият екип е специализирал в предлагането на консултантски услуги във връзка с имплементирането на изискванията, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 (известен още като GDPR Защита на личните данни), при обработването на лични данни на физически лица от страна на български търговски дружества от различни сектори на индустрията и икономиката. До този момент сме помогнали, и все още помагаме и работим в тясно сътрудничество, на много предприятия да организират дейността си по начин, който да гарантира, че са спазени всички изисквания на Регламента и, че предприятията обработват личните данни законосъобразно.

Консултанти

Водещ консултант и специалист е адвокат Владимир Иванов. През годините адвокат Иванов е работил като консултант и юрист на свободна практика с богат опит в различни области на правото. Освен юридическия си опит, той е заемал старши позиции в големи международни компании. Опитът му е помогнал да добие незаменими умения и знания в сферата на търговското право, ИТ право, интелектуална собственост, защита на личните данни,, както и е създал възможност да има поглед отвътре към различни индустрии, както и да участва в комплексни бизнес процеси.

Адвокат Владимир Иванов e докторант по “Защита правата на човека” към ЮФ на СУ и има образователно-квалификационна степен магистър по Право – завършил е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с отлични оценки oт държавните изпити по гражданскоправни науки, административноправни науки и наказателноправни науки и има специализация по Правораздаване. През 2014 година по програма на Institute of International Education, Ню Йорк учи Предприемачество в Babson College, Бостън като част от практическото обучение е проведено в Ню Йорк и Сан Франциско. Babson College е висше училище № 1 за предприемачество в САЩ.

Услуги

Предлаганият пакет от комплексни консултантски услуги включва широк спектър от дейности:

  • Анализ на дейността, която извършва предприятието, обема и категориите лични данни, които обработва предприятието, както и на правилата за защита на лични данни, които се прилагат към момента (ако има такива), комуникационните канали, по които се получават лични данни, целите и срока на обработване на личните данни, наличието на правно основание за обработването им, лица, на които се предоставят/разкриват събрани лични данни, места за съхранение на лични данни, вкл. съществуващи технически и организационни мерки за защита на местата за съхранение на личните данни;
  • Консултиране относно организацията по обработка на личните данни в предприятието, както и относно законосъобразното използване на лични данни за целите на предприятието;
  • Консултиране относно имплементирането и функционирането на система за защита на личните данни;
  • Създаване и консултиране при изработване на вътрешна документация като правила, политики, процедури, образци с оглед постигането на съответствие с изискванията на GDPR;
  • Възможност за изпълнение на функциите на длъжностно лице по защита на личните данни;
  • Осъществяване на надзор, контрол, консултиране и съдействие на и спрямо служителите, които обработват лични данни вкл. организиране на обучения;
  • Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните по смисъла на чл. 35 от Регламента и предварителна консултация по смисъла на чл. 36 от Регламента;

За повече информация може да се свържете с адвокат Владимир Иванов:

тел.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com