Адвокат Владимир Иванов вече е докторант по „Защита правата на човека“ към ЮФ на СУ

Днес, 10 декември, е Международният ден за правата на човека.

Искаме да използваме повода и да честитим на адвокат Владимир Иванов, който вече е докторант по „Защита правата на човека“ в катедрата по „Теория и история на държавата и правото“ към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Преди 71 години на 10 декември Общото събрание на ООН приема Всеобща декларация за правата на човека, в която за първи път на едно място са прокламирани правата, чийто носител е всеки един човек. Тя признава човешките права и свободи като дадени по рождение, осигурява равноправие и гарантира защита от насилие, лошо отношение и наказания, които засягат човешкото достойнство. Теми, актуални и днес.

Знаете ли, че благодарение на Всеобщата декларация за правата на човека днес имаме задължително основно образование в целия свят? Правото на образование е с изключителна важност за развитието на света, в който всички живеем и заедно градим.

🎞 Председателят на комисията на ООН за правата на човека за 1946-1950 г. Елинор Рузвелт държи Всеобщата декларация на правата на човека.

Поискай своята консултация
Когато ни изпращате съобщение чрез контактната форма или по електронната поща и се очаква да получите отговор от нас, моля проверявате СПАМ папката на Вашия имейл, защото има вероятност нашият отговор грешно да е попаднал там.