Услуги


Цялостно гражданскоправно и търговско обслужване

 

– устни консултации и писмени становища

– изготвяне на договори и други юридически документи

– извънсъдебно решаване на спорове


Процесуално представителство и преговори

 

Процесуално представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България. Представителство пред Арбитражния съд при БТПП и други арбитражи ad hoc.

Абонаментно правно обслужване

 

Абонаментното обслужване

е услуга, която преди всичко удовлетворява нуждите на националните и

чуждестранни корпоративни клиенти и създава сигурност за спазването на закона

при тяхната оперативна дейност. Тя включва в себе си дейности, които условно

може да наречем „изнесен юридически отдел“ за Вас и Вашия бизнес от самото

начало. Предлагаме услугите „корпоративен секретар“ и „регистриран адрес на

управление“.

Счетоводно обслужване и данъчни консултации

 

Кантората работи с

екип от счетоводители с богат

практически опит, които извършват абонаментно обслужване за нуждите на счетоводството – лично и корпоративно. Извършваме и консултации относно благоприятни данъчни решения, пряко и косвено данъчно облагане, данъчно планиране, данъчна защита при ревизии, защита и процесуално представителство по дела от административен, данъчен, митнически, аказателно- административен характер.

Инвестиционно консултиране

 

Запознаваме се с целите, които искате да постигнете; създаваме персонална инвестиционна стратегия; проучваме финансовите параметри и изготвяме примерна прогноза, а накрая може да предложим бизнес план, който да ви ръководи по пътя за постигане на заложените цели. Ние съдействаме при инвестиции и в България, и в чужбина. Проучваме възможности за финансиране на вашите бизнес планове включително по европейски програми, фондове за инвестиции или бизнес ангели.

Правен одит - оценка на правните рискове

За целите и нуждите на национални и чуждестранните инвеститори предлагаме пълно обслужване на проектите в страната. Те включват детайлни данъчни консултации и експертиза за инвестициите – правно, счетоводно и данъчно обслужване. Допълнителен елемент е представителството в отношения с банки, водене и съхраняване на цялостна

документация, управление и координиране на процеса при строителни или инвестиционни процеси.

ПОИСКАЙ КОНСУТЛАЦИЯ


Свържете се с нас

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: