Владимир Иванов

регистрация-на-фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма – ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД, АД. Фирмени промени – смяна на предмет на дейност, име, седалище, управител и други.

адаптиране-МСП-COVID19

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Възможност за адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19 Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на МСП за адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19 с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд. Очакваните резултати от от подкрепата по процедурата се изразяват в създаване на безопасни и здравословни …

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19 Read More »

Животът на един стажант

Животът на един стажант от Павел Димитров, адвокатски сътрудник в Адвокатска кантора „Бориславова и Иванов“ „Безплатни куриерски услуги“, „специалист по приготвяне на кафе“, „складиращ документи“ и още много подобни квалификации са основните предубеждения, които младият студент по право често чува за адвокатските стажове. Те до голяма степен създават стереотипно разбиране за работата в кантора, страх, …

Животът на един стажант Read More »

COVID-19 ПОМОЩ ЗА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗВАЧИ

Настоящата програма е обявена в изпълнение на процедура чрез директно предоставяне на финансова Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).