Обезщетение за отменен полет поради стачка се дължи

Пътникът срещу Луфтханза: Обезщетение за отменен полет поради стачка

Българският съд осъди Луфтханза да заплати обезщетение на пътник за отменен полет поради стачка на екипажа. Стачката на екипажа не е извънредно обстоятелство по смисъла на
Регламент (ЕО) № 261/2004.

Предисторията

На 7 и 8 ноември 2019 г. стотици полети на авиопревозвача Луфтханза (Lufthansa) бяха отменени, включително полети излитащи от България. Причина за отменените полети бе стачка на кабинния персонал (на пилотите и стюардесите) на Луфтханза с исканията за по-високи възнаграждения на екипажа. Луфтханза отказваше да заплати доброволно обезщетения на пътниците за отменените полети като твърдеше, че същите са отменени поради инзвънредни обстоятелства.

Историята

Пътникът, клиент на Адвокатска кантора „Бориславова и Иванов, е трябвало да лети с полет на Луфтханза на 8 ноември 2019 година като причината за пътуването е била посещение на важно събитие от професионален характер, за което клиентът ни се подготвял дълго време и същото е било със значение за неговото професионално развитие. Събитието е било двудневно като е било предвидено да има една нощувка в крайната му дестинация и след това да пътува обратно за България. Полетът е бил отменен като предложеното премаршрутиране е било неудобно за него, тъй като е щял да пристигне в крайната си дестинация на 9 ноември, когато събитието вече е щяло да приключи и когато той всъщност по първоначален план е трябвало да пътува обратно за България.

Реакцията на Луфтханза

Пътникът отказва предложеното премаршрутиране и по доброволен път иска обезщетение от авиокомпанията за отменения полет. Авиопревозвачът Луфтханза отказва да даде обезщетение за отменения полет с аргументи, че същият е отменен поради стачка на кабинния персонал, което според тях е извънредно обстоятелство по смисъла на Регламент (ЕО) № 261/2004 и обезщетение не се дължи.

Стачка на екипажа на авиокомпанията не е извънредно обстоятелство. Обезщетение за отменен полет поради стачка се дължи.

Пътникът предявява три иска срещу авиокомпания Луфтханза в Районен съд – Пловдив: за обезщетение за имуществени вреди по смисъла на Регламент (ЕО) № 261/2004, обезщетение за причинените неимуществени вреди и иск за връщане на платените суми за самолетните билети поради неизпълнение на договора за превоз.

С решението си от 14.10.2020 г. българският съд се позовава на Решение на Съда на Европейския съюз (трети състав) от 17 април 2018 г. Helga Krüsemann и др. Срещу TUIfly GmbH, с което по сходен казус е достигнато до извода, че стачка на кабинния екипаж не би могла да се квалифицира като „извънредни обстоятелства“ по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент № 261/2004. Според решението на Съда обаче подобни протести всъщност са нормален риск за авиопревозвачите.

Причината е, че преструктурирането и реорганизацията в предприятията са част от  мерките за тяхното управление и съответно на въздушните превозвачи може да им се наложи да се справят с конфликти, възникнали с техните  служители. Следователно, в ситуация като тази, която е настъпила в TUIfly през есента на 2016 г., рисковете, произтичащи от социалните последици, свързани с преструктурирането, трябва да се разглеждат като присъщи на обичайното упражняване на дейността в съответната авиокомпания, т.е. било е очаквано да има реакция от страна на персонала, включително и стачка.

Значението на решението на българския съд

Решението на българския съд е уникално, тъй като това е първото решение в България, което се базира на Решение на Съда на Европейския съюз (трети състав) от 17 април 2018 г. Helga Krüsemann и др. Срещу TUIfly GmbH и разглежда въпроса за отменен полет поради стачка на кабинния персонал на авиопревозвача.

За първи път след знаковото решение на Съда на ЕС спор с такъв предмет е бил разгледан от местен съд в Люксембург. Люксембургският съд счита, че обявената стачка, за която работодателят-авиокомпания е уведомен, не е извънредно обстоятелство според Регламент EC/261/2004. Поради това авиокомпанията е задължена да изплати обезщетение на ищците, които са били засегнати от отмяната на полета.

С решението си от 14.10.2020 г. българският съд осъжда Луфтханза да заплати на пътника обезщетение за имуществени вреди по смисъла на Регламент (ЕО) № 261/2004, обезщетение за причинените неимуществени вреди и да възстанови платените суми за самолетните билети, както и направените разноски по делото.

По време на съдебния процес Луфтханза усилено защитаваше тезите си, но нашият екип успешно доказа твърденията си, което доведе до осъждането на авиокомпанията. По делото работи адвокат Владимир Иванов.

При интерес към нашите услуги може да се свържете с нас на телефон 0895443792 или чрез електронната поща office@bi-lawfirm.com

[wpforms id="5" title="false" description="false"]

2 thoughts on “Обезщетение за отменен полет поради стачка се дължи”

  1. Pingback: Нотариален акт – да се изготви от нотариус или от адвокат?

  2. Pingback: Обезщетение за изгубен багаж при извънредни обстоятелства

Comments are closed.