Владимир Иванов

ДДС регистрация – кога е задължителна?

ДДС регистрация – кога е задължителна? ПОЛЕЗНО: ДДС РЕГИСТРАЦИЯ Често получаваме запитвания кога е необходима ДДС регистрация. Съветът ни е, когато стартирате свой бизнес, да бъде извършен анализ дали дейността, която ще развивате, попада в хипотезите, при които се изисква задължителна регистрация, включително към момента на започването й, както и в обозримото бъдеще – след …

ДДС регистрация – кога е задължителна? Read More »

Как да обжалвам процедура по обществена поръчка?

Мога да обжалвам всяко решение, действие или бездействие на възложителя в процедурата по възлагане на обществена поръчка до сключване на договор за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение. Обжалването може да бъде само относно законосъобразността на проведената процедура, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

Кои доходи са необлагаеми?

За да се издържам, аз получавам доходи от различни места и на различни основания – заплати, стипендии, обезщетения, успешни сделки. В голяма част от случаите аз дължа данък върху получения доход и накрая сумата, която остава за мен, не е толкова голяма колкото си я представях. Но има доходи, при които аз не дължа данък в качеството си на физическо лице.

Особености при самоосигуряващите се лица

Особености при самоосигуряващи се лица Когато работя на трудов договор, аз съм осигурен от моя работодател. Когато съм студент или ученик, моите здравни осигуровки са поети от учебното заведение, в което се обучавам, но то не поема социалните осигуровки. Но e възможно да спадам и към друга категория лица, които се наричат самоосигуряващи се лица. …

Особености при самоосигуряващите се лица Read More »

Правата ми при теглене на ипотечен кредит. Какво трябва да знам?

Правата ми при теглене на ипотечен кредит. Какво трябва да знам? Искам да получа по-голяма сума пари от банката, но, за да ми я отпусне, тя трябва да е спокойна, че ще си получи парите обратно. Едно от най-сигурните обезпечения е ипотеката и когато искам да получа голяма сума пари, за да си закупя жилище мога да …

Правата ми при теглене на ипотечен кредит. Какво трябва да знам? Read More »